Dokumenty wymagane do wypłcenia zasiłku:

Porady

Aby pochować osobę zmarłą niezbędny jest akt zgonu.

Zgon w domu.

Kiedy ktoś bliski umiera, ciężko zebrać myśli i opanować emocje, zwłaszcza w chwili, gdy miało to miejsce w domu. Co zrobić w takim momencie?

Poniżej znajdą Państwo kilka najważniejszych informacji dotyczących działań, jakie trzeba podjąć.

1. Jeśli zgon nastąpił do godzin wieczornych, należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym w przychodni
- lekarz stwierdza zgon
- wystawia kartę informacyjną
- należy skontaktować się z naszym zakładem w celu wystawienia karty zgonu.
2. Jeśli zgon wystąpił wieczorem i nie ma możliwości skontaktować się z lekarzem rodzinnym, należy wezwać pogotowie.
- lekarz stwierdza zgon
- wystawia kartę informacyjną
- udać się następnego dnia do lekarza rodzinnego, który wyda kartę statystyczną zgonu.
3. W przypadku odmówienia stwierdzenia zgonu przez pogotowie nasz zakład oferuje w ramach kompleksowej usługi wizytę naszego lekarza do stwierdzenia zgonu.
4. Zadzwonić pod jeden z naszych numerów telefonów (91) 46 90 440, 665 920 027, w celu odbioru zwłok, by zgodnie z wymogami przewieźć je do chłodni.
5. Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon po trzy bezpłatne kopie aktu zgonu.
6. Jeżeli zgon wystąpił w innej miejscowości niż Szczecin, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon.
7. Po otrzymaniu aktu zgonu, należy skontaktować się z naszym zakładem pogrzebowym w celu omówienia szczegółów organizacji pogrzebu.

Zgon w szpitalu.

1. W chwili powiadomienia o śmierci przez szpital prosimy o kontakt z naszym zakładem, telefony - (91) 46 90 440, 665 920 027, w celu uzgodnienia procedury odbioru zwłok.
2. W najbliższym dniu roboczym należy udać się na oddział celem odbioru karty statystycznej zgonu.
3. Należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscu, w którym nastąpił zgon z dowodem osobistym osoby zmarłej i kartą statystyczną zgonu po trzy bezpłatne kopie aktu zgonu.
4. Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu w innej miejscowości należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w miejscowości, w której nastąpił zgon z dowodem osobistym osoby zmarłej, kartą zgonu, po trzy bezpłatne kopie aktu zgonu.
5. Z aktem zgonu, dowodem osobistym osoby zajmującej się pochówkiem, legitymacją emeryta/rencisty należy udać się do naszego zakładu w celu ustalenia szczegółów organizacji pogrzebu.